විද්‍යාව

ගැඹුරු මුහුද හා අභ්‍යන්තර තරංග පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

දෙවියන්වහන්සේ අල් කුර්ආනයෙහි සඳහන් කරන ආකාරයට නැතහොත් (දේව විශ්වාසය නොකරන්නන්ගේ) ස්වාභාවය ගැඹුරු සමුද්‍රයේ අඳුර බඳුය. රැළක් එය වසයි. ඒමත...
විවිධ

ප්‍රසිද්ධ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයෙකු ඉස්ලාමය වැලද ගනී

මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයා අවුරුදු කීපයකට පෙර මද්‍යසාර භාවිතය නිසා තමාගේ දේශීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරනු ලැබිය .නමුත් දැන් ඔහු...
අදේව වාදය

අන්තර්ජාතික නාස්තික වාදීන් සමග මුස්ලිම් අයගේ විවාදය

පහුගිය දවසක වැදගත් දෙයක් සිදුවිය .එනම් බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රසිද්ද සංවිදානයක්  වන IERA සිත්ගන්න සුළු නිවේදනයක් ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රසිද්ද කළේය, එනම් ඔවුන්...
විවිධ

හෂිම් අම්ලාගේ වෙනස….

දකුණු අපි‍්‍රකා‍නු කි‍්‍රකට් ගැනයි මේ විස්තරය, දකුණු අපි‍්‍රකා‍නු කණ්ඩායමට කාලයක් පුරා අනුගා‍්‍රහනත්වය ලබා දෙන්නේ එරට බියර් සමාගමක් විසිනි, මෙම...