බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත් අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් අරම්භ කරමි, පැසසුම් සියල්ල සර්වඥාන අල්ලාහ්ටය. හිතසිතින් ඔහු ප්‍රසංසා කර ඔහුගෙන්ම සහය සහ දයාව පතා සිටිමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉගෙනුම මුස්ලිම් දරුවන් මෙන්ම සිංහලෙන් කතා කරන හෝ සිංහල භාෂාව ප්‍රාථමික භාෂාව වූ මුස්ලිම්වරුනගේ දැඩි කාලීන අවශ්‍යතාවක් ව පවතින සිංහල මාධයෙන් ඉස්ලාමමීය දර්ශනය දැන ගැනීමේ වෙබ් අඩවියක අවශ්‍යතාව සපුරාලීම වස් ගනු ලැබූ සහ එමගින් අල්ලාහ් දෙවියන් තෘප්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයක ප්‍රතිපලයක් ලෙස මෙම වෙබ් අඩවිය අප හදුන්වා දෙමු.

කාලයක් ඉස්ලාමීය අධ්‍යාපනය පොත පතට සහ ඉස්ලාමිය විද්වතුන් හට පමණක් සීමා වී තිබුණි. අපට මතුවන යම් ගැටලුවක් ඉස්ලාමීය විද්වතුන් හමුවේ නිරාකරණය කර ගැනීමේ අවස්තාව අප හට ලැබිණි. එදා සමාජයේ සරල භාවය තුල අපට පැන නැගුනු ආගමික ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා අප අතර සිටින ඉස්ලාමිය විද්වතුන් හමුවීමේන් මේ ගැටළු වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ අවස්ථා අප හට තිබිණි.

නමුත් අද සමාජය ඉතා සංකීර්ණ තත්වයක පවතී. මනුෂ්‍යය අවශ්‍යතා විවිධාකාරය. ඔවුන්ට අද සමාජය තුල මුහුණ පෑනට සිදුවන කෙනෙහිලි කම් අපමණය. ඉස්ලාමයේ විරුද්ධවාදීන් ඉස්ලාමයේ ආරම්භයේ සිටම ඉස්ලාමයට විරුද්ධව ගෙන ගිය බොරු ප්‍රචාරයන් අද වනවිට අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් දැඩිව සිදු කරමින් සිටී. ඉස්ලාමය පිළිබඳ බොරු අවලාදයන් නගන මොවුන් කිසුවෙකු ඉස්ලාමය ගැන නිසි අවබෝධය නොමැතිව සිටින අතර ඉස්ලාමය නිවැරදිව අවබෝධය සඳහා උත්සාහයක් ද නොගනී. මෙවන් වකවානුවක මුස්ලිම් වරුන් වන අප වෙනදාටත් වඩා ඉස්ලාමය නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව දැඩි ලෙස පවතී. නිවැරදි ඉස්ලාමය දහම සමාජය හමුවේ තැබීමේ දැඩි වගකීම අප මුස්ලිම් වරුන් සතුව පැවරී ඇති කාර්යයකි.

එහෙයින් අප දරන මෙම උත්සාහය, සත්‍ය ඉස්ලාම් දහමෙන් ඈත්වී ඉස්ලාමය පිළිබඳ අවලාද නගන නොමග සිටින්නන් හට හා මුළු මහත් මුස්ලිම් සමාජයේම සියලු දෙනා හට සැකයෙන් සහ ඌනයෙන් තොරව ඉස්ලාම් දහම වටහා ගැනීමට අවස්ථාවක් වීම සදහා වරම් ලැබෙන ලෙසට මෙම යහ ක්‍රියාව කරනු වස් කරුණාබර වූ අල්ලාහ් දෙවිඳුගෙන්ම අයදිමු. අප කරනු ලබන මෙම කර්තව්‍යය මෙලොව කිසිඳු ලාභ ප්‍රයෝජනයක් සඳහා නොව, දෙවියන්ගේ තෘප්තිය පතා පමණක් සිදු කරනු සඳහා දෙවිඳුනි අපට මග පෙන්වනු මැනවි.