සැබෑ සන්තුෂ්ටිය හා සාමය ලබාගත හැක්කේ මෙලොව මවා පාලනය කරන දෙවියන්වහන්සේගේ අණට කීකරු වීම තුළිනි.

අල් කුර්ආනය මඟින් දෙවියන්වහන්සේ පවසන ආකාරයට :

ඇත්තටම දෙවියන්වහන්සේ ගැන සිහි කිරීමෙන් හිතට සැනසීමක් ලැබේ. (අල් කුර්ආනය 13:28)

 

හිතට සැනසීම

හිතට සැනසීම

අනික් අතට, කුර්ආනයෙන් ඉවතට යොමුවන පුද්ගලයන්ට මෙලොවදී ඉතා දුක් කරදර වලින් පිරි ජීවිතයක් උරුම වෙයි.

දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට

යමෙකු මාගේ කුර්ආනයට1 පිටු පාන්නේද නියත වශයෙන්ම ඔහුගේ ජීවිතය දුෂ්කර එකක් වේ. අවසාන දිනයේ අපි ඔහුව අන්ඳයෙකු ලෙස නැගිට්ටවන්නෙමු. (අල් කුර්ආනය 20:124)

මිළ මුදල් දී ලබා ගත හැකි භෞතික සැප සම්පත් භුක්ති විඳිමින් සිටියදීත් සමහරුන් සියදිවි නසා ගන්නේ ඇයි දැයි මේ මඟින් පැහැදිලි වෙයි. උදාහරණයක් ලෙස, එක් රැයකදී ඩොලර් 150,000 කටත් වඩා මුදලක් ඉපයීමට හුරුව සිටි, කලකට ඉහතදී සුප්‍රසිද්ධ පොප් ගායකයෙකු වූ කැට් ස්ටීවන්ස් (දැන් ඔහු යුසුෆ් ඉස්ලාම් නම් වේ.) දෙස බලමු. ඔහුට කිසිඳු භෞතික සාර්ථකත්වයක් තුළින් ලබා ගත නොහැකි වූ සැබෑ සතුට හා සාමය ඉස්ලාමය වැළඳගැනීමෙන් පසුව ඔහුට ලැබුණි.2

 

ඉස්ලාමය වැළඳගත් පුද්ගලයන්ගේ තතු විත්ති පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීම සඳහා www.islam-guide.com/stories වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. නැතිනම් Islam is Our Choice3 නැමැති ග්‍රන්ථය බලන්න. මෙම පොත් පිංචෙහි සහ වෙබ් අඩවියේදී ඔබට ඉස්ලාමය වැළඳගත් පුද්ගලයන්ගේ සිතුම් පැතුම් පිළිබඳවද කියවීමට හැකියාවක් ඇත. ඔවුන් විවිධ රටවලට අයත් වූ විවිධ අධ්‍යාපන මට්ටම් වලින් යුක්ත වුවන් වන අතරම, විවිධ පරිසර වල ජීවත් වන්නන්ද වෙයි.

Footnotes:

(1) i.e. neither believes in the Quran nor acts on its orders.

(2) The present mailing address of Cat Stevens (Yusuf Islam), in case you would like to ask him about his feelings after he converted to Islam, is: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom.

(3)මෙම ග්‍රන්ථයේ කතෘවරයා වන්නේ මුහම්මද් එච් ෂහිද්ය. මෙහි පිටපතක්ලබා ගැනීම සදහා www.islam-guide.com/stories වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

A Brief Illustrated guide to understanding Islam (www.islam-guide.com)ඇසුරිනි

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/inner-peace.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/inner-peace-300x300.jpgAdminඉස්ලාමය හැදින්වීමIslam is Our Choice,කැට් ස්ටීවන්ස්,ගායක,පොප්,සන්තුෂ්ටි,සන්තුෂ්ටිය,සාමය
සැබෑ සන්තුෂ්ටිය හා සාමය ලබාගත හැක්කේ මෙලොව මවා පාලනය කරන දෙවියන්වහන්සේගේ අණට කීකරු වීම තුළිනි. අල් කුර්ආනය මඟින් දෙවියන්වහන්සේ පවසන ආකාරයට : ඇත්තටම දෙවියන්වහන්සේ ගැන සිහි කිරීමෙන් හිතට සැනසීමක් ලැබේ. (අල් කුර්ආනය 13:28)   අනික් අතට, කුර්ආනයෙන් ඉවතට යොමුවන පුද්ගලයන්ට මෙලොවදී ඉතා දුක් කරදර වලින් පිරි ජීවිතයක් උරුම වෙයි. දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට යමෙකු මාගේ...