දෙවියන්වහන්සේ අල් කුර්ආනයෙහි සඳහන් කරන ආකාරයට

නැතහොත් (දේව විශ්වාසය නොකරන්නන්ගේ) ස්වාභාවය ගැඹුරු සමුද්‍රයේ අඳුර බඳුය. රැළක් එය වසයි. ඒමත තව රැළ්ලකි. ඒමත වලාකුළකි. අඳුර මත අඳුරය. යමෙකු ඔහුගේ අත විහිඳුවන්නේ නම් ඔහු එය නොදකින්නේය….. (අල් කුර්ආනය 24:40)

මෙම වාක්‍යයේ සඳහන් කරන ආකාරයට, ගැඹුරු සාගරයේ හා මුහුදෙහි පවතින අඳුර පිළිබඳව විස්තර කෙරෙන ආකාරයට, එහිදී මිනිසෙකු තම අත් දිගුකළ විට ඔහුට එය නොපෙනේ. ගැඹුරු සාගරවල හා මුහුදෙහි අඳුර පවතින්නේ මීටර් 200ක් හෝ එයට වඩා වැඩි ගැඹුරකදීය. මෙම ගැඹුරේදී එහි කිසිදු ආලෝකයක් නොමැති තරම්ය. (1වන රූපය බලන්න) මීටර් 1000කට වඩා වැඩි ගැඹුරකදී එහි කිසිදු ආලෝකයක් ඇත්තෙන්ම නැත. 1

1 රූපය

1 රූපය:- සාගරයේ මතු පිට පෘෂ්ඨය මඟින් සූර්‍යාලෝකයෙන් 3% ත් 30% ත් අතර ප්‍රමාණයක් පරාවර්ථනය කෙරෙයි. ඉන්පසුව ආලෝක වර්ණාවලියෙහි පවතින වර්ණ හත අතුරින් නිල්පාට හැර අනෙකුත් සියළුම වර්ණ පළමු මීටර 200ක ගැඹුර තුළදී එකකට පසුව අනෙක ලෙස සම්පුර්ණයෙන්ම අවශෝෂණයට ලක්වෙයි.(Oceans, Elder and Pernetta පිටුව 27.)

සබ්මැරීන හෝ විශේෂිත උපකරණවල සහාය නොමැතිව මිනිසාට මීටර් 40කට වඩා වැඩි ගැඹුරකට කිමිදීමේ හැකියාවක් නොමැත. මීටර් 200ක් තරම් ගැඹුරක් ඇති සාගරයේ අඳුරු පෙදෙසෙහි, උපකරණ කිසිවක උපකාරයෙන් තොරව ජීවතය රැක ගැනීමේ හැකියාවක් මිනිසෙකුට නොමැත.

විද්‍යාඥයින් විසින් මෑතකදී සාගර පත්ලෙහි පවතින මෙම අඳුර පිළිබඳව සොයාගන්නා ලද්දේ, සාගරවල ගැඹුරු ප්‍රදේශ වල ගමන් කිරීමට ඔවුනට උපකාරී වූ විශේෂ උපකරණ සහ සබ්මැරීන වල උපකාරයෙනි.

ඉහත වාක්‍යයෙහි පහත දැක්වෙන “…..ගැඹුරු සමුද්‍රයේ අඳුර බඳුය. රැළක් එය වසයි. ඒමත තව රැළ්ලකි. ඒමත වලාකුළකි. අඳුර මත අඳුරය.” යන වැකිය තුළින් අපට තවදුරටත් තේරුම් ගත හැකි වන්නේ මුහුදු හා සාගරවල ඇති ගැඹුරු ජල කඳන්, තරංග වලින් ආවරණය වී ඇති බවත් මෙම තරංග වලට ඉහළින් තවත් තරංග පවතින බවත්ය. ඉහත පවතින දෙවන වර්ගයේ තරංග යනු අපට දක්නට ලැබෙන මතුපිට තරංග (රළ)යි. ඉහත වාක්‍යයේ පවසන ආකාරයට දෙවන වර්ගයේ තරංග වලට ඉහළින් දක්නට ලැබෙන්නේ වළාකුළුය. එසේනම් එහි සඳහන් පළමු තරංග වර්ගය කුමක්ද? ඒවානම් ර්‍විවිධාකාරයේ ඝනත්වයන්ගෙන් යුත් ස්ථර තුළ ඝනත්ව අන්තර් මුහුණත්වල ඇතිවනම1 අභ්‍යන්තර තරංගයි. මේවා පවතින බව මෑතකදී විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගෙන ඇත (2වන රූපය බලන්න).

2රූපය

2රූපය:- එකිනෙකට වෙනස් ඝනත්වයකින් යුතු ජල ස්ථර දෙකක් අතර පවතින අන්තර් මුහුණතෙහි දක්නට ලැබෙන අභ්‍යන්තර තරංග. ඉහත රූපයෙහි එක් ස්ථරයක් (පහත ස්ථරය) ඝනත්වයෙන් වැඩිය. අනෙක් ස්ථරය (ඉහළ ස්ථරය) ඝනත්වයෙන් අඩුය.(Oceanography, Gross,පිටුවග 204.)

ගැඹුරු ජලයෙහි ඝනත්වය, එයට ඉහළින් ඇති ජලයෙහි ඝනත්වයට වඩා වැඩි බැවින් මුහුදු හා සාගරවල ඇති ගැඹුරු ජලය, අභ්‍යන්තර තරංග වලින් ආවරණය වී පවතියි. අභ්‍යන්තර තරංගද මතුපිට තරංග ලෙසම ක්‍රියා කරයි. මතුපිට තරංග (රළ) බිඳෙන ආකාරයටම අභ්‍යන්තර තරංග වලටද බිඳීමේ හැකියාව ඇත. පියවි මිනිස් ඇසකින් තරංග දැකගැනීමේ හැකියාවක් නොමැත. ඒවා හඳුනාගත හැක්කේ දෙන ලද කිසියම් ස්ථානයක පවතින උෂ්ණත්ව වල හෝ ලවණතාවයන්ගේ වෙනස්කම් අධ්‍යයනය කිරීම මඟිනි.1

Footnotes:

(1) Oceans, Elder and Pernetta, p. 27.

(2) Oceanography, Gross, p. 205.

(3) Oceanography, Gross, p. 205.

source:-A Brief Illustrated guide to understanding Islam (www.islam-guide.com)ඇසුරිනි

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/deapsea.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/deapsea-300x300.jpgAdminවිද්‍යාවOceanography,Oceans,ආලෝකය,ඉස්ලාමයෙහි සත්‍යතාවය සඳහා සාදක කිහිපයක් I,ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්,ගැඹුරු සාගර,ඝනත්වය,තරංග,දෙවියන්වහන්සේ,විද්‍යාඥයින්,විද්‍යාත්මක ප්‍රාතිහාර්යයන්,සබ්මැරීන
දෙවියන්වහන්සේ අල් කුර්ආනයෙහි සඳහන් කරන ආකාරයට නැතහොත් (දේව විශ්වාසය නොකරන්නන්ගේ) ස්වාභාවය ගැඹුරු සමුද්‍රයේ අඳුර බඳුය. රැළක් එය වසයි. ඒමත තව රැළ්ලකි. ඒමත වලාකුළකි. අඳුර මත අඳුරය. යමෙකු ඔහුගේ අත විහිඳුවන්නේ නම් ඔහු එය නොදකින්නේය….. (අල් කුර්ආනය 24:40) මෙම වාක්‍යයේ සඳහන් කරන ආකාරයට, ගැඹුරු සාගරයේ හා මුහුදෙහි පවතින අඳුර පිළිබඳව විස්තර කෙරෙන...