දේව විශ්වාසවන්තයන්, ඔවුන් එකිනෙකා කෙරෙහි දක්වන ආදරය, කරුණාව හා දයාව යන සියල්ල එක් ශරීරයක් බඳුය. එහි එක් කොටසක යම් කිසි අසනීපයක් තිබේ නම්, මුළු ශරීරයටම එහි නිදිවැරීම හා උණ ගතිය බලපානු ඇත.1

දේව විශ්වාසය අතින් ඉතාමත් අංග සම්පූර්ණ පුද්ගලයා වන්නේ ඔවුන් අතුරින් යහ ගුණ දම් වලින් පිරිපුන්ම පුද්ගලයාය. ඔවුන් අතුරින් ද උසස්ම වන්නේ තම බිරියන්ට වඩාත්ම යහපත් වන පුද්ගලයන්ය.2

යමෙකු තමාටම ආදරය කර ගන්නා තරමට තම සොහොයුරාටත් ආදරය කරනතාක් ඔබලා අතුරින් කිසිම කෙනෙක් (සම්පූර්ණ වශයෙන් ) දේව විශ්වාස වන්තයෙකු නොවෙි.3

කරුණාවන්ත වූවන් මහා කාරුණික වූ දෙවියන්වහන්සේගේ කරුණාවට පාත්‍ර වේ.මෙලොව වසන්නට කරුණාව දක්වන්න. එවිට දෙවියන්වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි කරුණාවන්ත වනු ඇත.4

ඔබගේ සොහොයුරාට සිනහවකින් සංග්‍රහ කිරීම පුන්‍ය කර්මයකි……….5

යහපත් වචනයක් කථා කිරීම පුන්‍ය කර්මයකි.6

දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි සහ අවසාන දිනය (විනිශ්චය දිනය) පිළිබඳව විශ්වාස කරන ඕනෑම අයෙක් ඔහුගේ අසල් වැසියාට යහපත් විය යුතුයි.7

දෙවියන්වහන්සේ ඔබගේ පෙනුමෙන්වත්, ඔබගේ ධනයෙන්වත් ඔබව විනිශ්චය කරන්නේ නැත. නමුත්, ඔහු ඔබගේ හදවත තුළටත්, ඔබගේ ක්‍රියාවන්වලටත් සැළකිල්ල යොමු කරයි.8

කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ දහඩිය වියළීමට පෙර ඔවුන්ගේ වැටුප ලබාදෙන්න.9

එක් මගක් දිගේ ඇවිදගෙන ගිය පුද්ගලයෙකුට පිපාසයක් ඇතිවිය. ළිඳක් කරා පැමිණි ඔහු එයට බැස, කුස පුරා ජලය පානය කර ගොඩට පැමිණියේය. එවිට පිපාසය නිසා දිව පිටතට එල්ලෙමින් තිබූ බල්ලෙක් ඌගේ පිපාසය නිවා ගැනීම සඳහා මඩ ස්වල්පයක් ලෙවකනු ඔහු දුටුවේය. මෙම බල්ලාත් මා පෙළුනා වැනිම වූ අධික පිපාසයකින් පෙළේම යැයි පැවසූ එම මිනිසා නැවතත් ළිඳට බැස, තම පාවහන් ජලයෙන් පුරවා ගෙනැවිත් බල්ලාට පානය කිරීමට දුන්නේය. එබැවින්, දෙවියන්වහන්සේ ඔහුට ස්තුති කොට, ඔහුගේ පව් වලට සමාව දෙන ලදි.කෙනෙකු මුහම්මද්ﷺ තුමාණන්ගෙන්, ර්‍දෙවියන්වහන්සේගේ ප෿විඩකරුවාණෙනි, සතුන්ට කරුණාව දැක්වීම වෙනුවෙන් අප හට යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙයිද?ම යැයි අසන ලදී. එවිට, එතුමා ්‍රසෑම සජීවි සත්වයෙකුටම හෝ මිනිසෙකුටම කරුණාව දැක්වීම වෙනුවෙන් තිළිණ තිබේ෿ යැයි පැවසූහ.10

1­.සඳහන් වී ඇත්තේ සහීහ් මුස්ලිම් 2586 සහ සහීහ් අල් බුහාරි 6011

2­.සඳහන් වී ඇත්තේ මුස්නද් අහමද් 7354 සහ අල් තිර්මිදී 1162

3­.සඳහන් වී ඇත්තේ සහීහ් අල් බුහාරි 13 සහ සහීහ් මුස්ලිම් 45

4.සඳහන් වී ඇත්තේ අල් තිර්මිදී 1924 සහ අබූ දාවුද් 4941

5. සඳහන් වී ඇත්තේ අල් තිර්මිදී 1956 :

6.සඳහන් වී ඇත්තේ සහීහ් මුස්ලිම් 1009 සහ සහීහ් අල් බුහාරි 2986 :

7.සඳහන් වී ඇත්තේ සහීහ් මුස්ලිම් 48 සහ සහීහ් අල් බුහාරි 6019 :

8.සඳහන් වී ඇත්තේ සහීහ් මුස්ලිම් 2564 :

9.සඳහන් වී ඇත්තේ ඉබ්න් මාජාහ් 45

10.සඳහන් වී ඇත්තේ සහීහ් මුස්ලිම් 2244 සහ සහීහ් අල් බුහාරි 2466

A Brief Illustrated guide to understanding Islam (www.islam-guide.com)ඇසුරිනි

 

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/kindness.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/kindness-300x300.jpgAdminවක්තෘවරුන් පිළිබදඅල් කුර්ආනය,ඉස්ලාමය,ඉස්ලාමය හැදින්වීම,ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්,මුස්ලිම්,මුහම්මද්,හදිස්
දේව විශ්වාසවන්තයන්, ඔවුන් එකිනෙකා කෙරෙහි දක්වන ආදරය, කරුණාව හා දයාව යන සියල්ල එක් ශරීරයක් බඳුය. එහි එක් කොටසක යම් කිසි අසනීපයක් තිබේ නම්, මුළු ශරීරයටම එහි නිදිවැරීම හා උණ ගතිය බලපානු ඇත.1 දේව විශ්වාසය අතින් ඉතාමත් අංග සම්පූර්ණ පුද්ගලයා වන්නේ ඔවුන් අතුරින් යහ ගුණ දම් වලින් පිරිපුන්ම පුද්ගලයාය. ඔවුන් අතුරින්...