2008 දී කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් කථා කිරීමට  යැයි  කියාගෙන ෆේමන් නමැති සංවිදාන බිහිවිය ,මෙහි ආරම්බය යුක්රේනයේ වුවත් දැනට යුරෝපය පුරා මොවුන්ගේ ක්‍රියා යුරෝපය පුරාම විහිදී තිබේ .මොවුන් වඩාත් ප්‍රචලිත වුයේ උඩුකය නිරුවත්ව කෙරෙන කාන්තා උද්ගොෂණයන් නිසාය .

නමුත් පහුගිය දවස් වල මුස්ලිම් වරුන් අතරට මොවුන් ගැන  කතාබහට යොමු වුනේ මොවුන් විසින් දියත් උඩුකය නග්න ජිහාඩ් (Topless jihad day) නමින් ප්‍රචාරයක් දියත් වීමත් සමගය ,එනම් මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට නිදහසක් නැහැයි කියමින් යුරෝපයේ නගර පුරාවට විරෝදතා වියාපාරයක් දියත් කිරීමය .

මෙයට ප්‍රබල හේතුවක් වුයේ ටියුනිසියාවේ කාන්තාවක් අරාබි සහා ඉංග්‍රීසි වැකි සමග  තම නිරුවත් චායාරුපය අන්තර්ජාලයේ මුදා හැරීමත් සමග ටියුනිසියාවේ නැගුනු ප්‍රබල විරුද්ධත්වයක් නිසාය .

ඒ නිසා ෆේමන් වරියන් පැරිසයේ මුස්ලිම් සිද්ධස්ථානයක් ඉදිරිපිට මුස්ලිම් වරුන්ගේ පදනමම වූ දෙවියන්ගේ ඒකීය භාවය සහා මුහම්මද් තුමාගේ වක්තෘ භාවය ප්‍රකාශ වන වැකියන් අඩංගු බැනර් පිලිස්සීමෙන් ,ඉස්ලාමය මත තිබු වෛරීය ඉදිරිපත් කළහ .

බැනරය පුළුස්සන ෆේමන් වරියන්

බැනරය පුළුස්සන ෆේමන් වරියන්

මෙවැනි ක්‍රියාවන් නිසා මෙයට පිළිතුරු දීම පිණිස මුස්ලිම් කාන්තාවන් ඉදිරිපත් විය .

සොෆියා අහමඩ් නමැති බර්මින්ග්හම් නුවර  විද්‍යාලයක ඉගෙනුම් ලබන   මුස්ලිම් සහෝදරියක් “උඩුකය නග්න ජිහාඩ්” දිනයට පිළිතුරු වශයෙන් ගෞරවාන්විතව “අභිමානවත් මුස්ලිම් කාන්තා දිනය  “(Muslimah Pride Day) “නමැති දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී .

මෙම ක්‍රියාවට අනුව  එයට අනුරුප වචනයන් චායරුප සහිතව හෝ රහිතව muslimahpride@gmail.com නමැති ලිපිනයට ඊමේල් එකක් මාර්ගයෙන් ලැබීමට සැලස්වුවොත්  ඔවුන් එය තම ෆේස් බුක් පේජ් එකේ පල කරයි .( Muslim Women Against Femen)

ඒ වගේම ට්විට්ටර් මගින් #MuslimahPride හා  #Femen යන ටැග් භාවිතයෙන්ද පණිවිඩය යැවිය හැකි බව දැන්විය .

මේ සදහා ඉදිරිපත් කල පණිවිඩයන් කිහිපයක්

අපේ අයිතිය   ෆේමන් සොරා ගත්තා

අපේ අයිතිය ෆේමන් සොරා ගත්තා

 

නිදහසේ සැබෑ අරුත ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමෙන් භුක්ති විදිමි

නිදහසේ සැබෑ අරුත ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමෙන් භුක්ති විදිමි

නිරුවත මත නිදහසක් නොවේ ...

නිරුවත මත නිදහසක් නොවේ …

මගේ බුද්ධිය

Judge Me On My Intellect

 

මගේ අයිතිය සදහා ඔබල අවශ්‍ය නැත

මගේ අයිතිය සදහා ඔබල අවශ්‍ය නැත

මැය මගේ සහෝදරියක් ,ඇයට හිජාබ් ඇදීමේ නිදහස ඇත .

මැය මගේ සහෝදරියක් ,ඇයට හිජාබ් ඇදීමේ නිදහස ඇත .

මට නිදහස දුන්නේ ඉස්ලාමයයි

මට නිදහස දුන්නේ ඉස්ලාමයයි

මගේ නිරුවත වැසීමට ඔබ විරුද්ද වීම යනු මගේ නිදහසට විරුද්ද වීමයි

මගේ නිරුවත වැසීමට ඔබ විරුද්ද වීම යනු මගේ නිදහසට විරුද්ද වීමයි

මට නිදහසක් නැතයි දැනෙනවා  නම් එය ගැන කනගාටු වෙමි . ඒ වගේම මට සමාවෙන්න මම මෙයට ගොඩක් කැමති

මට නිදහසක් නැතයි දැනෙනවා නම් එය ගැන කනගාටු වෙමි . ඒ වගේම මට සමාවෙන්න මම මෙයට ගොඩක් කැමති

නිරුවත නිදහසක් නොවේ ,ඔබලාගේ එවැනි සදාචාරය අපට අවශ්‍ය නැත

නිරුවත නිදහසක් නොවේ ,ඔබලාගේ එවැනි සදාචාරය අපට අවශ්‍ය නැත

නිදහස යනු ඇඳුම් සම්බන්දව නොව ,චින්තනය සම්බන්දවයි . අපි මුස්ලිම් ,අපි ඉස්ලාමයට ආදරේ

නිදහස යනු ඇඳුම් සම්බන්දව නොව ,චින්තනය සම්බන්දවයි . අපි මුස්ලිම් ,අපි ඉස්ලාමයට ආදරේ

මාව නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය නැත ,මම නිදහසිනුයි සිටින්නේ

මාව නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය නැත ,මම නිදහසිනුයි සිටින්නේ

නිදහස් අයට නිදහසක් දිය නොහැක

නිදහස් අයට නිදහසක් දිය නොහැක

ෆේමන් සංවිදානයට මුස්ලිම් කාන්තාවන් විසින් ලිපියක්ද නිකුත් කර ඇත .එහි “මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගේ නිදහස ගැන කතා කරන මුවාවෙන්  යටත් විජිත ජාතිවාදය ෆේමන් මගින් එළිදැක්වෙන බවත් අප මුස්ලිම් වීම ගැන ආඩම්බර වෙන බව ලියා ඇත “එම ලිපිය මෙහිදී කියවිය හැක .තවද ඉස්ලාමිය කාන්තා අයිතිය ගැන විවදයකටද මුහුණ දීමට ලෑස්ති බව මුස්ලිම් කාන්තාවන් ප්‍රකාශ කර තිබේ .

References:
  1.  Topless Jihad vs. Muslimah Pride – Loonwatch, 6th April 2013. link
  2. Muslim women send message to Femen – Aljazeera stream, 5th April 2013. link
  3. Muslim Women Against Femen – Facebook page. link
  4. Muslim Women Against Femen..Muslimah Pride Day – Event page. link
  5. Muslim Women Against FEMEN – Facebook group. link
  6. Muslimah Pride against Femen. Neocolonialism, stereotypes and choices – Another kind of communication. 5th April 2013. link
  7. Femen – Wikipedia. link
  8. Femen’s Topless Jihad Day protested by Muslim women group – Zee News, 7th April 2013. link

විශේෂ ස්තුතිය ආශික් අහමඩ් (එදිර්කුරල් )

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/59721_431686006924401_426885959_n.jpghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/59721_431686006924401_426885959_n-300x300.jpgAdminකාලීන#MuslimahPride,Femen,Jihad,Muslim Women Against Femen,Muslimah Pride Day,Topless,Topless jihad day,උඩුකය,ජිහාඩ්,නිරුවත්ව,යුරෝපය,සිද්ධස්ථාන,ෆේමන්
2008 දී කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් කථා කිරීමට  යැයි  කියාගෙන ෆේමන් නමැති සංවිදාන බිහිවිය ,මෙහි ආරම්බය යුක්රේනයේ වුවත් දැනට යුරෝපය පුරා මොවුන්ගේ ක්‍රියා යුරෝපය පුරාම විහිදී තිබේ .මොවුන් වඩාත් ප්‍රචලිත වුයේ උඩුකය නිරුවත්ව කෙරෙන කාන්තා උද්ගොෂණයන් නිසාය . නමුත් පහුගිය දවස් වල මුස්ලිම් වරුන් අතරට මොවුන් ගැන  කතාබහට යොමු වුනේ මොවුන් විසින් දියත් උඩුකය නග්න ජිහාඩ්...