ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් සේම, මුස්ලිම්වරුන්ද විශ්වාස කරනුයේ මෙලොව ජීවිතය මෙයට පසුව ඇති ජීවිතය සඳහා වූ පූර්ව සූදානම් කිරීමක් ලෙස බවයි. සෑම පුද්ගලයෙකුටම මෙලොව ජීවිතය මරණින් මතු ජීවිතය සඳහා වූ පරීක්ෂණයකි. සකළ විශ්වයම විනාශ වූ පසුව, දෙවියන්වහන්සේ විසින් විනිශ්චය සඳහා මියගිය අය නැවත වරක් මරණින් නැගිටුවනු ලැබේ. මෙම දිනය සදාකාලික වූ ජිවිතයක ආරම්භක දිනය වේ.

තවද දේව විශ්වාසය කර යහකම් කරන අය, ස්වර්ගයේ පදිංචිකරුවෝ වෙයි. ඔවුහු සදාකල් එහි රැදී සිටිති. (අල් කුර්ආනය 2:82)

නමුත් යම් අයෙකු, දෙවියන්වහන්සේ හැර සත්‍ය වූ අන් දෙවි කෙනෙකු නොමැත. මුහම්මද්ﷺතුමාණන් දෙවියන්වහන්සේගේ දූතයෙකි (වක්තෘවරයාය)ම යන විශ්වාසයෙන් තොරව මිය ගියහොත්, එනම් මුස්ලිම්වරයෙකු නොවී නම්, ඔහුට සදාකාලිකවම ස්වර්ගය අහිමි වන අතර, දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට ඔවුන්ව නිරයේ ගින්නට නියම කරනු ලැබේ.

(එකම දෙවියන්වහන්සේට අවනත වීමෙි මාර්ගය වන) ඉස්ලාමය හැර (කවර හෝ අන්‍ය) දහමක් අනුගමනය කරන්නෙකු වේද, ඔහුගේ එම දහම කිසිවිටකත් පිළිගනු නොලැබේ. තවද ඔහු පරලොවේදී පාජිතයින්ගෙන් කෙනෙකු වේ. (අල් කුර්ආනය 3:85)

එසේම, දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට,

දේව විශ්වාසය නොකරන්නන්ද තවද දේව විශ්වාසය නොකරන්නන් ලෙස මියගිය අයද සකල මහපොළොවම රනින් වසා ගැලවීමක් සඳහා වන්දියක් වශයෙන් එය ඉදිරිපත් කොට සිටියද නියතවශයෙන්ම ඔවුනට පරලොවදී නින්දිත දඩුවම් ඇත. තවද ඔවුනට පිහිට වීමට කිසිවකුද නැත. (අල් කුර්ආනය 3:91)

ඉස්ලාමය යනු හොඳ දහමක්. නමුත්, මා ඉස්ලාමය වැළඳගතහොත් මාගේ පවුල, හිත මිතුරන් හා අනෙකුත් පුද්ගලයන් මා හට හිරි හැර කරනු ඇති, මා විහිළුවකට ලක් කරනු ඇති. එබැවින්, මා ඉස්ලාමය වැළඳ නොගතහොත්, මා හට ස්වර්ගයට ඇතුළු විය හැකි වේද? මා හට නිරයේ වේදනාවෙන් ආරක්ෂාව ලැබේද? දෙවියන්වහන්සේ එයට දී ඇති පිළිතුර පහත වාක්‍යයෙන් ප්‍රකාශ වේ. ඉස්ලාමය හැර (කවර හෝ අන්‍ය) දහමක් අනුගමනය කරන්නෙකු වේද, ඔහුගේ එම දහම කිසිවිටකත් පිළිගනු නොලැබේ. තවද ඔහු පරලොවේදී පරාජිතයින්ගෙන් කෙනෙකු වේ

මිනිසුන් ඉස්ලාමය වෙත කැඳවීම සඳහා දෙවියන්වහන්සේ විසින් මුහම්මද්ﷺතුමාණන්ව එවීමෙන් පසුව, අන් කිසිඳු ආගමක් විශ්වාස කිරීම දෙවියන්වහන්සේ විසින් කෙලෙසක වත් පිළිගනු නොලැබේ. දෙවියන්වහන්සේ යනු අපගේ මැවුම් කරුවාද, අපගේ පෝෂකයාදවේ. ඔහු මෙම පෘථිවියෙහි පවත්න සියලුම දේ අප සඳහා මවා ඇත. අප භුක්ති විඳින සියලු යහපත් දේවල් සහ ආශීර්වාදයන් අපට ලැබෙන්නේ ඔහුගෙන්මය. එබැවින්, මේ සියල්ලට පසුවත් යමෙක් දෙවියන්වහන්සේ පිළිබඳව විශ්වාස කිරීම හෝ ඔහුගේ වක්තෘ මුහම්මද්ﷺතුමාණන් පිළිබඳව විශ්වාස කිරීම හෝ දෙවියන්වහන්සේ පහළ කළ ආගම පිළිබඳව විශ්වාස කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම්, ඔහුට හෝ ඇයට මරණින් මතු ජීවිතයේදී ද’ුවම් ලබා දීම සාධාරණ වෙයි. ඇත්තෙන්ම, කුර් ආනයෙහි (51:56) දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට අපව මවනු ලැබ ඇති ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ දෙවියන්වහන්සේට පමණක් නැමදීම සහ ඔහුට පමණක් කීකරු වීමටය.
අද දින අප ජීවත් වන ජීවිතය ඉතාමත්ම කෙටි කාලීන ජීවිතයකි. දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට, විනිශ්චය දිනයේදි දේව විශ්වාසය නොකළ පුද්ගලයන් සිතනුයේ ඔවුන් මෙලොවදී ගත කළ ජීවිතය එක් දිනක් පමණක් එසේත් නොමැති නම් එක් දිනයකිනුත් කොටසක් පමණක් බවයි.

නුඹලා කොපමන අවුරුදු ගණනක කාලයක් මහ පොළවෙහි වාසය කළේ දැයි දෙවියන්වහන්සේ අසාවි. එවිට නුඹලා අපි දවසක් හෝ දවසකින් කොටසක් වාසය කළෙමුයි පවසාවි….. (අල් කුර්ආනය 23:112-113)

එසේම, දෙවියන්වහන්සේ පවසා ඇති ආකාරයට,

නුඹලාව අපි මැව්වේ නිකමට යැයි නුඹලා සිතන්නේද ? නුඹලා ආපසු (මරණින් පසුව) කැඳවනු නොලබන්නේ යැයි නුඹලා සිතන්නේද ? සත්‍ය අධිපතියාණන්වූ දෙවියන්වහන්සේ උත්කෘෂ්ඨය. නැමදීමට සුදුසු ඔහු හැර වෙනත් දෙවි කෙනෙක් නැත…. (අල් කුර්ආනය 23:115-116)

මෙලොව ජීවීතය මරණින් මතු ජීිවිතය සමග සංසන්දනය කිරීමේදී මුහම්මද් තුමාණන් පවසා ඇත්තේ මෙසේය. මරණින් මතු ජීවිතය සමග සැසඳීමේදී මෙලොව ජීවිතයෙහි වටිනාකම හරියට ඔබ මුහුද තුළට ඔබගේ ඇඟිල්ල ඔබා එය පිටතට ගත හොත් මුහුදෙන් ඔබගේ ඇඟිල්ලට ගත හැකි දෙය තරම් වෙයි.1 මෙහි අර්ථය වන්නේ, මරණින් මතු ජීවිතය සමග සැසඳීමේදී මෙලොව ජීවිතයෙහි වටිනාකම, මහ මුහුද සමග සැසදීමේදී ජල බිංඳු කිහිපයක් වැනි බවයි.

 

Footnotes:

1. Narrated in Saheeh Muslim, #2858, and Mosnad Ahmad, #17560.

A Brief Illustrated guide to understanding Islam (www.islam-guide.com)ඇසුරිනි

http://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/day-of-judgement.pnghttp://obataislam.com/wp-content/uploads/2015/06/day-of-judgement-300x300.pngAdminඉස්ලාමය හැදින්වීමවිනිශ්චය දිනය පිළිබඳආරම්භක දිනය,ඉස්ලාමය හැදින්වීම,ඉස්ලාම් පිලිබඳ අවබෝධයකට රූපිත මග පෙන්වීමක්,ක්‍රිස්තියානි,මුස්ලිම්,වක්තෘවරයා
ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් සේම, මුස්ලිම්වරුන්ද විශ්වාස කරනුයේ මෙලොව ජීවිතය මෙයට පසුව ඇති ජීවිතය සඳහා වූ පූර්ව සූදානම් කිරීමක් ලෙස බවයි. සෑම පුද්ගලයෙකුටම මෙලොව ජීවිතය මරණින් මතු ජීවිතය සඳහා වූ පරීක්ෂණයකි. සකළ විශ්වයම විනාශ වූ පසුව, දෙවියන්වහන්සේ විසින් විනිශ්චය සඳහා මියගිය අය නැවත වරක් මරණින් නැගිටුවනු ලැබේ. මෙම දිනය සදාකාලික වූ...